Upute za rješavanje online testa

Samo za polaznike autoškole Brzina

Pripremili smo za Vas bazu podataka koja sadrži veliki broj pitanja,
koja se učitavaju za svaki novi test slučajnim odabirom.

Kako pristupiti rješavanju testa

U padajućem izborniku kliknite na link online testovi.
Unesite korisničko ime i lozinku koju ste dobili u autoškoli Brzina.
Učitat će Vam se test sa slučajno odabranih 38 pitanja iz baze pitanja.
Nakon što odgovorite na sva pitanja, kliknite na link pogledaj odgovore i tada ponovo možete učitati novi test,
klikom na link novi test.


Kriterij pri ocjenjivanju testa
Svaki test ima 38 pitanja i svako pitanje donosi određeni broj bodova.
Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora.


Ukupan zbroj bodova iznosi 120.

Da biste na ispitu zadovoljili trebate postići:
Najmanje 90 % bodova, a to je 108.
Dakle, ako imate 12 negativnih bodova, Vi ste zadovoljili na ispitu,
uz uvjet da sva pitanja vezana uz raskrižja (ima ih 4, a svako je bodovano sa 7 bodova), trebaju biti točno riješena.
Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta.
Vaša zadaća je da svako pitanje pročitate i odlučite koji je odgovor ili odgovori od ponuđenih točni.

Na pitanje se odgovara klikom miša na polje ili se na pojedina pitanja odgovara s upisom brojke na za to predviđeno mjesto. Kada odgovorite na sva pitanja, kliknite na link pogledaj odgovore i tada će Vam se pojaviti ocjena testa.
Za kandidate koji nisu polaznici autoškole Brzina pripremili smo probni test.

Probni test