Lokacija autoškole BrzinaNalazimo se u blizini kafića TEMPERA, odnosno kroz prolaz na suprotnoj strani zgrade...

...prođete kroz prolaz....

...i evo Vas u autoškoli Brzina.