Prometno vježbalište

Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama,
a osobito s papučicom spojke, pravilan položaj i rad s upravljačem, gledanje iz vozila,
održavanje smjera, orijentaciju i snalaženje te pravilnost izvođenja.
Izvodi se na prometnom vježbalištu prema situaciji na slici,
tako da se vozilom kreće s polazne pozicije, ubrzava i na određenom mjestu se zaustavlja.
Unatrag se vozi označenim prostorom do startne pozicije,
vodeći pritom računa da vozilo ne smije izlaziti iz označenog prostora i da ne smije dodirivati čunjeve.
Vožnja se obavlja uz korištenje vozačkih ogledala i gledanjem preko ramena.
Svaki dodir s čunjem smatra se diskreditirajućom pogreškom i kandidat nema mogućnost ponovnog ponavljanja radnje.
Radnja se izvodi bez zaustavljanja vozila, najviše u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.
Kočenje i zaustavljanje

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama (papučica kočnice i spojke) i pravilan rad s upravljačem.
Ispituje se na prometnom vježbalištu.
Izvodi se prema situaciji na slici, na način da se vozilom sa polazne pozicije postigne brzina od najmanje 25 do 30 km/h.
U točno određenoj točki počinje se naglo kočiti
i mora se što prije zaustaviti u prostoru duljine 15 metara ispred određene zapreke (čunjeva).
Kočenje treba biti pravilno i takvo da se vozilo mora zaustavi najkasnije 0,5 m prije zapreke (čunjeva),
pri čemu kotači ne smiju blokirati.
Kod izvođenja ove radnje ovlašteni ispitivač obvezno se nalazi na prednjem sjedalu pokraj kandidata. Radnja se izvodi u dva pokušaja.