Prekršaji i sankcije

Koje sankcije se mogu poduzeti protiv vozača?

- oduzimanje vozačke dozvole
- davanje negativnih (prekršajnih) bodova
- kažnjavanjeNegativni (prekršajni) bodovi

- brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisani.Vozači (osim mladih vozača) i negativni bodovi

- vozaču koji je u razdoblja od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.Kazne za prekoračenje brzine
Naseljeno mjesto Novčana kazna Negativni bodovi Oduzimanje vozačke Kazna zatvora
do 10 km/h 300 kn - - -
10 - 20 km/h 500 kn - - -
20 - 30 km/h 1.000 kn 2 boda - -
30 - 50 km/h 3.000 - 7.000 kn 3 boda najmanje 3 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 6 m. -
veća za više od 50 km/h 10.000 - 20.000 kn 6 bodova najmanje 6 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 12 m. do 60 dana (ako se ne plati novčana kazna).


Izvan naselja Novčana kazna Negativni bodovi Oduzimanje vozačke Kazna zatvora
10 - 30 km/h 500 kn - - -
30 - 50 km/h 2.000 kn - - -
veća za više od
50 km/h
5.000 - 15.000 kn 3 boda najmanje 3 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 6 m. -


Zakon o sigurnosti prometa na cestama i izmjene (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 )
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o sigurnosti prometa na cestama i izmjene